Дунавска България

/република България/

кан Аспарух

 

Календар на древните българи
с начална дата
5505г. преди Христа

 Иван Вазов

Аз съм българче

 

Аз съм българче и силна

майка мене е родила;

с хубости, блага обилна

мойта родина е мила.

 Аз съм българче. Обичам

наште планини зелени,

българин да се наричам -

първа радост е за мене.

 

Аз съм българче свободно,

в край свободен аз живея,

всичко българско и родно

любя, тача и милея.

 

Аз съм българче и расна

в дни велики, в славно време,

син съм на земя прекрасна,

син съм на юнашко племе.

 

 

Към главна